Türkçe EtkinlikleriTürkçe Etkinlikleri

Çocuklar doğdukları andan itibaren çevrelerinde konuşulan dili anlamaya, şifrelerini çözmeye başlarlar. Çocuğun ağlayarak çıkardığı sesler, sosyal ve fiziksel çevreninde etkisiyle konuşma haline dönüşür. Önceleri sadece ağlayarak bazı sesler çıkaran çocuk, daha sonra dinlediği her sesin farklı olduğunu algılamaya ve çıkardığı seslerde farklılıklar yaratmaya başlar. Sesleri birleştirir, sözcükler uzunluğunda sesler çıkarır, nihayet ilk sözcükleri söylemeye başlar. Sözcükleri kullanarak çevresiyle iletişim kurar. Önce iki sözcükten oluşan cümleler, kelime dağarcığınında gelişmesiyle üç-dört-beş sözcükten oluşan cümlelere dönüşür. Çok hızlı gelişim gösterilen 0-6 yaş döneminde, okul öncesi eğitim kurumlarında da çocuğun dil gelişimini desteklemek için Türkçe dil etkinliklerine yer verilir.
Kreşimizde  Masal ve hikaye dinleme, hikaye oluşturma, resimlere bakarak olay yorumlama (görsel okuma), tekerlemeler, bilmeceler, şiir ezberleme ve oluşturma, parmak oyunları, bir konuyla ilgili kısa süreli konuşma, ödev sunumları, grup sohbeti, kukla oynatma, dramatizasyon, taklit oyunları gibi birçok farklı çeşitte Türkçe dil etkinliğine yer verilmektedir. Programımızın hedefleri aşağıda verilmiştir;

Minik insanlara

 • Türkçe’yi düzgün kullanmayı öğretmek,
 • kitap sevgisini aşılamak,
 • grupla birlikte hareket etme becerisini kazandırmak (birlikte oturma, okunan kitabı dinleme, arkadaşlarının duygu ve düşüncelerine saygı göstererek fikir alışverişinde bulunma vb.).

Minik insanların

 • kendilerini düzgün cümlelerle ifade etmelerini sağlamak,
 • hikâyelerden öğrendikleri ile çevrelerini tanımalarını kolaylaştırmak,
 • yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 • sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek,
 • kelimeleri doğru telaffuz etmelerini sağlamak,
 • seslerinin tonunu ve hızını ayarlamalarını sağlamak,
 • kafiyeli kelimeler ve aynı-farklı sesle başlayan kelimeler üretebilmelerini sağlamak,
 • dinleme becerilerini geliştirerek dikkat sürelerini uzatmaktır.

Hızlı iletisim
 • 02842256544
 • 02842350021
 • gunduzbakimevi@edirne.bel.tr
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim