Eğitim AnlayışımızEğitim Anlayışımız

Okul Öncesi dönemde alınan bilinçli ve nitelikli bir eğitim, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarıyı doğrudan etkilemektedir. “Sosyal-Duygusal Yetkinlik ve öz disiplin alışkanlığı” olan başarıya temel oluşturacak Okul Öncesi Döneme uygun donanım ve etkinliklerle; insan sevgisini benimseyen, Atatürk’ü doğru tanıyan, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı, paylaşımcı, hoşgörülü, doğru iletişim kuran, sorumluluk alan, sorumluluğunu yerine getiren, araştırmacı, girişimci, bilinçli tüketici olan, çevre bilinci gelişen, Türkçeyi doğru ve düzgün konuşan, bunun yanı sıra yabancı dil eğitiminin temellerini sağlam alan, akıl yürüten, kendi kendine yetebilen, kendi kendini motive eden, karar verebilen, verdiği kararların sonucuna katlanabilen hak ve sorumluluklarını dengeli bir şekilde taşıyabilen çocuklar yetiştirmek için siz değerli velilerimizin işbirliği yapıyoruz.

 

Edirne Belediye Başkanlığı Seyfettin Selim Gündüz Kreş Bakımevi, eğitim anlayışımızda, değerlendirme mekanizmalarında korku ve baskı yaratma yerine, çocuğun kendisindeki coşku ve sevinç ön plana çıkararak,  keyif ve sevinç duyarak öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır.  Yaptığı işte sevinç ve coşkuyu yaşayan çocuklar yanılgıları ve hataları korku duymadan doğru şekil de fark ederler. “Kendim yapabilmem için bana yardım et!” Rekabet ederek değil, gelişime rehberlik etmek için, felsefelerinden yola çıkarak, bu inançla özendirme, ilgi uyandırma, geri bildirim, motivasyonun başrol de olduğu oyun temelli etkinlikler ile akademik çalışmalar uygulanmaktadır.

 

En önemli amacımız mutlu, neşeli, kendi sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek ve keşfederek, zevkle, deneyerek öğrenmelerini sağlamak. Biliyoruz ki, çocuklar oynadıkça duyuları ve yetenekleri gelişiyor ve günden güne becerileri artıyor.

Eğitim Anlayışımız